Oppgradering Vikinghagen i Botanisk hage

UNIVERSITETET I OSLO får 631360 kroner til utstillingsmateriale

Vikinghagen i Botanisk hage ble innviet i 2014, og er et permanent utendørs anlegg som ble utviklet i samarbeid med Kultur-historisk museum. Hagen bringer deg tilbake til vikingtiden, og er attraktivt for barn og andre som vil lære om hvordan vikingene utnyttet naturen og påvirket landskapet gjennom å frakte planter, dyr og stein.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?