Oppgradert møteplass for nærmiljøet

SOLHAUG SAMFUNNSHUS fikk 50 000 kroner til brannvarslingsutstyr og brannslanger i 2024

Solhaug samfunnshus er et flerbrukshus for lokalbefolkningen i søndre del av Øystre Slidre kommune. Rogne Idrettslag og Melleheim ungdomslag er andelshavere og er faste brukere av huset. I 2023 har det vært en omfattende restaurering av huset med mål om å tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal ha et best mulig sted for aktiviteter og ha tilgang til en en møteplass i nærområdet. Samfunnshuset får støtte til brannvarslingsutstyr og brannslanger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?