Opplæring av ungdomsråd

Ungdomsrådet ved Central Jamaat-e-Ahl-eSunnat, i samarbeid med Grønland politistasjon, fikk 226.000 kroner i 2017 til opplæring av ungdomsråd.

Samarbeidsprosjektet mellom politiet og ungdomsrådet i moskeen på Grønland har som mål å skape bedre oppvekstsvilkår for ungdommene i bydelen, og prosjektet skje sammen med blant annet kommunen og FRIGO.

Målet er å skape dialog mellom forskjellige miljøer og å bruke naturopplevelser til å bygge broer. Ungdomsrådet skal få opplæring i hvordan de kan organisere, gjennomføre og lede andre i gode aktiviteter.

De skal så over flere helger aktivisere ungdommer i alderen 12-17 år med aktiviteter i naturen som innebærer ski, orientering og andre mestringsaktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?