Opplæring i kildekritikk for ungdomsskoletrinnet

FAKTISK.NO AS fikk 3 millioner kroner i 2019 til å utvikle, i samarbeid med lokale medier, et undervisningsopplegg for unge i kildekritikk og tilrettelegge for folkemøter

Faktisk.no ønsker å utvikle et undervisningsopplegg i kildekritikk og kritisk medieforståelse for ungdomsskoletrinnet som skal tilpasses lokalt i samarbeid med blant annet skolene, lokale medier og bibliotek. Faktisk.no får 3 millioner kroner til å utvikle undervisningsopplegget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?