Opplæring i spikking og skogens betydning

Det norske Skogselskap fikk 398.950 kroner i 2018 til skoleprosjektet “TreOmTre Spikking”.

TreOmTre Spikking på Sagene skole i Oslo i desember 2018. (Alle foto: Sverre Chr. Jarild)

Det norske Skogselskap ønsker at alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet, og har som mål å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning.

I 2018 startet de skoleprosjektet “TreomTre Spikking”. Målet med prosjektet er å få barn ut i skogen og gi dem trygghet i naturen.

Det arrangeres skogdager for skoleklasser, med spikkeopplæring. For å øke engasjementet, kan elevene også delta i konkurranse med gjenstandene de har laget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?