Opplæring i tresløyd for lærere

Senter for bygdekultur har fått støtte til et pilotprosjekt der kunst- og håndverkslærere i grunnskolen skal få opplæring i trearbeid og sløyd.

Senter for bygdekultur er en opplæringsbedrift for treskjærer- og smedfaget og de arrangerer håndverkskurs for barn, unge og voksne. I tillegg til å være opplæringsbedrift for treskjærer- og smedfaget, arrangerer de håndverkskurs for barn, unge og voksne.

De får nå midler til et pilotprosjekt der de skal gi kunst- og håndverkslærere i grunnskolen opplæring i trearbeid og sløyd. Gjennom å lære opp lærerne, vil man kunne øke elevenes interesse for trearbeid, bygningsvern og tradisjonshåndverk. Kunnskap om å ta vare på det vi allerede har er et av svarene på de miljøutfordringene vi står overfor i dag.

SENTER FOR BYGDEKULTUR AS fikk 740.000 kroner i 2020 til opplæring i tresløyd til lærere i kunst og håndverksfag på grunnskolen

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?