Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune får 100.000 kroner til skilting av kunstløype i Lillehammer. Kunstløypa skal bidra til å gjøre Lillehammers kunst- og kulturhistorie bedre kjent for byens innbyggere.

Lillehammer har vært samlingsplass for norske kunstnere siden byens anleggelse i 1827 og motivene i maleriene er i stor grad hentet fra Lillehammer. Kunst og kultur har levd side om side i nærmere 200 år, men byens kunst- og kulturhistorie har i liten grad blitt sett i sammenheng i formidlingsøyemed tidligere. Prosjektet Kunstløypa vil endre på dette. Den vil bestå av en fysisk skiltløype med til sammen 24 skilt på steder i byen hvor viktige kulturhistoriske motiv er malt – enten det viser byliv eller historisk viktige steder i Lillehammer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?