Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen får 285000 kroner til fotoutstyr og digitalt verktøy. Opplandsarkivet arrangerer skrivestue for ungdom. De tar utgangspunkt i arkivmaterialer som fotografier, dokumenter eller lydfiler. Ungdommene får veiledning i skriveprosesser og i bruk av arkivkildene, og så selv skrive historier. Forfatter Magnhild Bruheim blir engasjert til å lede skrivearbeidet mens en arkivar følger opp arkivveiledningen. De vil også lage digitale fortellinger, dvs. sette sammen fotografier til en film. Historiene vil bli publisert på nettet og gå inn i samlingen som beretninger fra 2014/2015.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?