Opplev fuglenes paradis

BirdLife Norge får 3752500 kroner til Informasjonsmateriell, kompetanseheving, kurs og aktiviteter

Foreningen ble stiftet i 1957, og har lokallag landet rundt. De jobber blant annet med bevaring av fugleartene og deres leveområder, og forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste. Prosjektet som nå skal gjennomføres er i samarbeid med Sabima, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Gjennom informasjons og læringsmateriell på nett, turer, kurs og aktiviteter i felt, skal barn og unge få en nærere relasjon til verdifull natur og økt kunnskap om norske fuglearter og hvordan bidra til naturmangfold for framtiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?