Opplevelsessenter på avfallsstasjon

Vesar får 3.000.000 kroner til prosjektet Den magiske stien.

Gavemottaker er et interkommunalt selskap som til daglig håndterer avfallet til Vestfolds husholdninger. Nå ønsker de å etablere opplevelsessenteret Den Magiske Fabrikken, som tar utgangspunkt i biogassanlegget på Rygg. Dette skal bli en formidlingsarena for barnehager, skoler og andre interesserte hovedsaklig i Vestfold, Buskerud og Telemark. Elever vil bli hentet med buss som går på biogass og skal få undervisning i blant annet karbonkretsløpet, fornybare ressurser, gjenvinning og matproduksjon. Tilbudet er gratis. Prosjektet har som mål å skape holdningsendringer og vise hvordan vi best kan ta vare på naturen rundt oss ved å ta i bruk moderne teknologi.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?