Opplyst tursti i Lier

Flaatan Velforening får 100.000 kroner til lyssetting av tursti.

Foreningen jobber for å legge til rette for et godt bomiljø og å bidra til muligheter for aktivitet og sosiale møteplasser. Boligområdet ligger tett opp mot marka. Ved hjelp av stor dugnadsinnsats har foreningen opparbeidet en bålplass ved begynnelsen av en flittig brukt tursti. Turstien er en innfartsåre til Drammensmarka. Nå skal stien lyssettes, slik at den innbyr til enda mer bruk også når mørket faller på.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?