Opprettelse av kodeklubb

VESTRE SLIDRE KOMMUNE får 162.240 kroner i 2018 til opprettelse av en kodeklubb.

Vestre Slidre har alle barna samlet på én skole, med bibliotek, frivilligsentral og SFO i gangavstand til hverandre. I samarbeid med disse vil kommunen starte en kodeklubb. Opprettelsen av kodeklubben blir en alternativ aktivitet til mer etablerte tilbud innen idrett og musikk.

Biblioteket har fra før fått privat støtte til å starte et Makerspace. Nå blir også Sparebankstiftelsen DNB med. Kodeklubben vil ha Micro:bit som kjerneaktivitet, men skal også ha utstyr til andre muligheter. De vil også delta på Lego League, en konkurranse som går over 8 uker hver høst, der programmering av en Lego-robot inngår, i tillegg til forskning og presentasjon av funnene i forskningen.

Hovedaktiviteten blir på ettermiddager i uka, der frivillige voksne og eldre ungdom fungerer som veiledere og tilretteleggere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?