Opprettelse av skolekorps i Sør-Aurdal

BEGNADALEN MUSIKKORPS får 100000 kroner til instrumenter og noter

Begnadalen musikkorps er et korps som har eksistert i over 100 år.Det har vært vanskelig å få med yngre deltagere, og det er lenge siden korpset gjorde noen tiltak for aspiranter. Snittalderen i korpset er nå høy, og tiltak må gjøres. I kommunen har man de siste årene hatt et prosjekt for “korps i skolen”. Dette er et prosjekt som har gitt noter og instrumenter til bruk i musikkfaget i skolen. Dette har vært svært vellykket og det har fostret noen spilleglade barn. Men disse barna har pr i dag ikke noe videre tilbud da prosjektet følger bestemte klassetrinn. Det betyr også at det hvert år kommer flere barn uten korpstilbud. For å fange opp disse barna vil man starte et lite skolekorps. Det skal bruke den samme dirigenten som voksenkorpset, og de skal få øve både alene og av og til sammen med voksenkorpset. Prosjektet får nå støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å kjøpe inn egnede instrumenter, notestativ og noter til skolekorpset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?