Opprusting av fiskedam

Gjerdrum Jeger og Fiskerforening og Gjerdrum Historielag får 50.000 kroner til opprusting av fiskedam.


Gjerdrum Jeger og Fiskerforening og Gjerdrum Historielag ønsker å ruste opp den midtre Askdammen i Brådalsfjellet, både som kulturminne og turmål. De ønsker også å benytte dammen til nærfiskedam for Gjerdrum barneskole og Veståsen Barneskole.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 50.000 til realisering av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?