Opprusting av lekeplasser med stort tilfang

Brusvehagen Øst Grendelag får 200.000 kroner til to lekeplasser.

Det er stor aktivitet på lekeplassene, med trafikk både fra barnehager i nærheten og fra tilstøtende boligområder. Barna bruker fotballplassen og lekeområdet som grendelaget har ansvaret for. Nå er det behov for å gjøre en mer omfattende oppgradering av lekeplassene, som ble etablert på åttitallet, og når grunnarbeidet er gjort og lekeapparatene er på plass vil et stort antall barn og unge fra nærmiljøet ha glede av opprustingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?