Opprusting av lokaler – Agenda X

Agenda X (ressurs- og aktivitetssenter for minoritetsungdom) får 350.000 kroner til utstyr og opprusting av lokaler.

Agenda X – er et ressurs- og aktivitetssenter for minoritetsungdom. Det har eksistert siden 1998 og er en del av Antirasistisk Senter. De fikk nye lokaler høsten 2004 og ønsker å ruste opp en stor sal med egen scene, komfyr til matlaging og audiovisuelt utstyr.

Til disse prosjektene har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med kr 350.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?