Opprusting av ridesenter

Stiftelsen Alna ridesenter fikk 334.400 kroner i 2016 til å ruste opp anlegget.

Alle foto: Alna ridesenter

Alna Ridesenter har som målsetting å være et sted hvor alle, uansett funksjonsevne, midler eller etnisk tilknytning kan holde på med hester. Ridesenteret har besøk av barn og unge fra morgen til kveld og har åpent fra klokka 08 til 22 hver eneste dag.

Her arrangeres blant annet terapiridning, aktiviteter for mennesker med psykiske utfordringer, tilbud til eldre med kjøretur med hest og kaffesnakk etterpå, og ordinær rideskole. Gratis “Åpen møteplass” for alle barn som vil stelle med hest og få hjelp til dette. 

Ridesenteret er stadig i utvikling for å kunne gi bedre tilbud. Men med lange åpningstider og store besøkstall blir mye utstyr og installasjoner slitt. Derfor fikk senteret støtte til å oppgradere blant annet stallport, transportbånd for hestemøkk, speil, lysanlegg, gjerder og ventilasjon.

Tiltakene bidrar til å skape en enklere og triveligere hverdag for både frivillige medarbeidere og besøkende.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?