Opprustning av Frivillighetens Hus

HURDAL KOMMUNE får 150000 kroner til utstyr og møbler

Hurdal frivilligsentral er eid av Hurdal kommune og de vil ruste opp lokalene, for å kunne jobbe med å skape inkluderende møteplasser for alle. Hovedsatsingsområdet i 2020 er barn og unge. De får støtte til utstyr og møbler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?