Opprustning av skolegården Jeriko skole

FORELDRERÅDET VED JERIKO SKOLE får 157500 kroner til utemøbler og leke- og aktivitetsapparater

FAU ved Jeriko skole skal ruste opp et uteområde mellom t-banen og skolegården til glede for nærmiljøet og skolen. Elevrådet er involvert og FAU bidrar med mange dugnadstimer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?