Oppsetning av musikkeventyr

NFU VESTRE SLIDRE OG NORD-AURDAL LOKALLAG får 25000 kroner til oppsetning av musikkeventyret “Prinsessa i Sangerli”

NFU Vestre Slidre og Nord-Aurdal lokallag arbeider for at utviklingshemmede skal ha aktive og inkluderende liv, og at de får oppleve mestring og god livsutfoldelse i trygge og sosiale fritidsaktiviteter. Lokallaget bidro til oppretting av teatergruppa KanErVil i 2016. Denne får nå støtte til å sette opp musikkeventyret “Prinsessa i Sangerli” i 2019.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?