Oppstart av barne- og ungdomsklubb på Rommen

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 350000 kroner til utstyr til ny fritidsklubb

Rommen skole på Stovner starter opp en barne- og ungdomsklubb ved hjelp av Miljøteamet. Ved å gi eleven et sted å være etter skoletid vil de skape en trygg og morsom lavterskel-arena for bygging av vennskap og gode relasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?