Oppstart av Home- Start avdelinger i fire østlige bydeler

FRELSESARMEEN får 3000000 kroner til etablering av Home-Start i bydelene Stovner, Sagene, Nordstrand og Søndre Nordstrand

Home-Start jobber lokalt for å styrke integrering, deltakelse og fellesskap i samfunnet. Gjennom frivillige hjelper de småbarnsfamilier. Deres mål er å “skape en bedre morgendag” ved å styrke foreldres kompetanse, redusere og fjerne stress, iverksette forbyggende og helsefremmede tiltak til sårbare familier. De jobber for å skape stabile og trygge oppvekstvilkår.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?