Oppstart av idrettsskole

IDRETTSLAGET JUTUL får 60000 kroner til utstyr

Klubben ønsket å etablere en idrettsskole for barn mellom 3 – 8 år. Tilbudet skal inneholde allsidige og varierte treninger, og får å få dette til har de behov for diverse utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?