Oppstart av skaperverksted

OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 500000 kroner til utstyr til skaperverksted

Fystikkalleen skole vil starte opp skaperverksted som hvor elevene får utfolde seg med skaperglede, engasjement og utforskertrang. Skaperverkstedet skal være et samlingspunkt i og utenom skoletiden der elever kan bli kjent på tvers av trinn og utdanningsprogram.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?