Oppstarthjelp til unge entreprenører

FORENINGEN UNGT ENTREPRENØRSKAP OSLO fikk 1,2 millioner kroner i 2019 til å videreføre Sentralen UNG Gründer og Propell.

Ungt Entreprenørskap Oslo vil videreføre prosjekter hvor unge entreprenører mellom 16 og 25 år får delta i pitchekonkurranser der de beste ideene får økonomisk støtte til videre realisering. I tillegg får de unge informasjon, kompetanse, motivasjon og veiledning fra frivillige fra arbeidslivet. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere bidratt med midler til prosjektene, og nå Ungt Entreprenørskap Oslo 1,2 millioner kroner til videreføring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?