Oppstartstøtte for esport

BREDDE-E-SPORT ALLIANSEN får 3400000 kroner til oppstartsstøtte for nye esport-klubber

Alliansen organiserer per i dag 88 medlemsklubber innen esport, og har hatt stor vekst de siste årene. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB er en videreføring, og sikrer at nye klubber som starter opp breddetilbud for unge kan søke om midler til teknisk struktur, kursing, samt grunnleggende arrangementsstøtte.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?