Opptaksutstyr til kulturskolen

Oppegård kulturskole fikk 213.000 kroner i 2016 til digitalt opptaksutstyr.

Alle foto: Oppegård kulturskole

Kulturskolen har i overkant av 800 elever og gir individuell- og gruppeundervisning i vokal og en rekke instrumenter samt drama, animasjon og film, visuelle kunstfag og skapende skriving.

Med godt teknisk utstyr får elevene tilgang til verktøy for å skape, spille og ta opp musikk. Videre skal utstyret benyttes til videreformidling, presentasjoner, konsertproduksjon og forestillinger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?