Opptur – kortreist friluftsliv

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ØST SARPSBORG fikk 80 000 kroner til å skilte Isesjøstien og Stasjonsmarka i 2024

Prosjektet har som mål å øke bruken av kortreist friluftsliv ved å merke stier som Isesjøstien og Stasjonsmarka med informasjonsskilt. Organisasjonen ønsker å skape gratis møteplasser, hvor alle kan lære om lokale arkeologiske funn, istid-rester, og flora langs stiene. Frivillighetssentralen Øst Sarpsborg har fått tildelt 80 000 kroner til informasjonsskilt på Isesjøstien og Stasjonsmarka.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?