Oppussing av forsamlingshus

Kulturhuset Elverhøy fikk 880.000 kroner i 2017 til oppussing og vedlikeholdstiltak.

Fra prosessen med skifte av tak på Kulturhuset Elverhøy. (Alle foto: Kulturhuset Elverhøy)

Elverhøy er det viktigste forsamlingshuset i området, og rommer ungdomsklubb, teater, musikkopplæring, konserter og andre arrangementer.

Huset driftes stort sett ved hjelp av dugnadsinnsats, og det er mange ungdommer som bidrar.

Bygget er fra 1870 og de siste årene er det lagt ned betydelig innsats for å få det funksjonelt. Blant annet gjensto større reparasjoner av tak, som ble iverksatt vinteren 2018.

Tidligere tildeling

Elverhøy Kulturhus fikk støtte til utstyr til musikkstudio i 2005.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?