Oppussing av klubbhus

LANGESUND I.F. FOTBALLGRUPPE får 70000 kroner til kjøkken, innredning, lydanlegg og materialer

Klubben har i underkant av 300 medlemmer og driver også fotballfritidsordning, hvor skolebarn samles til trening og lekselesing. Treningsavgiften holdes lav for å senke terskelen for deltakelse. Klubbhuset er et viktig møtested for fotballspillerne og klubben har et stort ønske om å sette det i stand.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?