Oppussing av skolegård

FAU KAMPEN SKOLE OSLO får 180000 kroner til asfaltspill, spinner bowl, nedfelte trampoliner, benker, maling og beplantning

FAU ønsker å pusse opp skolegården på Kampen skole. Ved hjelp av frivillighet og medvirkning fra nærmiljøet, vil de bygge eierskap og et positivt nærmiljø. De legger tilrette for lek, aktivitet og mange gode møter og har fått støtte til diverse lekeapparater og utstyr, benker og beplantning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?