Oppussing av uteområder ved Borgen skole

BORGEN BARNESKOLE FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU) får 225000 kroner til oppussing av ballbinge og uteområde

FAU ved Borgen skole i Sarpsborg får støtte til å pusse opp uteområdene rundt skolen. De skal pusse opp en nedslitt ballbinge, tilrettelegge et forfallent friluftsområde med bl.a. bålplasser og hinderløype, samt friske opp asfalten i skolegården med maling tilpasset lek.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?