Oppussing for taekwondo i Askim

ASKIM MOO DUK KWAN – TAEKWONDO ACADEMY får 75000 kroner til materialer til oppussing og utstyr til taekwondo

Askim Moo Duk Kwan er en nystartet taekwondo-skole i Askim. Foreningen har i dag 50 medlemmer, der kun 6 av dem er over 18 år. Dagens lokaler er for små og ikke hensiktsmessige. Foreningen har nå fått tak i nye og større lokaler, som kan gjøre det mulig for mange flere å begynne å trene, og gi de eksisterende medlemmene et bedre tilbud. De nye lokalene skal pusses opp i form av dugnad der foresatte til klubbens medlemmer hjelper til. Foruten noe oppussing ønsker foreningen å kjøpe inn noen nye matter og annet utstyr til de nye lokalene. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til materialer samt til utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?