Øra økopark – læring i naturen

ØRA ØKOPARK får 5000000 kroner til utvikling av skolehage, læringsarena, undervisningsmateriell og formidlingsaktiviteter

Foreningen Øra økopark har etablert en utendørs arena for læring og aktiviteter om temaene økologisk dyrking, naturtyper, plante- og dyreliv og sirkulær økonomi. Foreningen samarbeider med ulike aktører, og gjennom tilrettelagte undervisnings- og aktivitetsopplegg, får barn, unge og andre blant annet være med å dyrke, høste og lage mat. I tillegg holdes det sommerskole her, det arrangeres ulike seminarer og det gjennomføres forelesninger og naturveiledninger i naturreservatet. I tiden fremover skal foreningen jobbe med videreutvikling av økoparken som et grønt klasserom. Dette skal blant annet skje gjennom ulike fysiske tilretteleggingstiltak og ved å muliggjøre naturveiledning og aktivteter i skolehagen og naturreservatet for flere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?