Organisasjonen LIN (likestilling, inkludering og nettverk)

Organisasjonen LIN (likestilling, inkludering og nettverk) får 85.000 kroner til utstyr til friluftsaktiviteter. Organisasjonen LIN er en frivillig flerkulturell kvinneorganisasjon med over 1.500 medlemmer.

Formålet med LIN er å hjelpe minoritetskvinner i Norge til å stå på egne ben og vise at de er en ressurs i det norske samfunnet. Gjennom organiserte turer får kvinner og barn opplevelser, impulser og inspirasjon til å gå på tur med familiene. Med mer utstyr på plass kan organisasjonen øke deltakelsen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?