Orgelkids for klasserom

KIRKELIG KULTURSENTER SØR – KIRKUS fikk 150 000 kroner til undervisningsopplegg 2024-2027 i 2024

Kirkelig Kultursenter sør – KIRKUS er et kirkelig senter for musikkpedagogikk og metodikk for barn og unge. KIRKUS skaper møtepunkter mellom den norske kirke og det profesjonelle musikklivet, og jobber særlig aktivt med tilrettelegging for, og rekruttering til, kor og orgelundervisning. KIRKUS ønsker å bidra til et undervisingsopplegg som gir alle 5.klassinger i kommunen en kjennskap til orgelet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?