Orgelkurs for ungdom og Orgelakademiet

STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD fikk 110 000 kroner til orgelkurs i 2024

Stavanger Kirkelige Fellesråd fokuserer på å engasjere og utvikle barn og unge gjennom orgelmusikk og kirkemusikkutdanning. Gjennom tiltak som ungdomskurs, Norsk orgelakademi og OrgelKidsa, ser de etter å inspirere og rekruttere til kantor-yrket, sikre framtiden for orgelmusikk og verne om vår kulturelle arv. Stavanger Kirkelige Fellesråd har fått tildelt 110.000 kroner til orgelkurs for ungdom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?