Orienteringsaktivitet i nærmiljøet

NORGES ORIENTERINGSFORBUND får 6000000 kroner til videreføring av kartutvikling og opplæring av barn og ungdom i tre år

Støtten er en videreføring og videreutvikling av prosjektet “Orientering – kart i skole og fritid”, og baserer seg på erfaringer og tilbakemeldinger fra lærere, skoleelever, medlemmer i orienteringsklubber og Norges Orienteringsforbund gjennom to år. Prosjektet skal legge til rette for gode aktiviteter som gir positive opplevelser for mange barn og unge, i forbindelse med opplæring og bruk av kart, både i skole og fritid. Tiltaket vil bidra til økt og oppdatert kompetanse hos lærere ved at de får kurs, kart, aktivitetsmateriell og digitale ressurser som muliggjør enda bedre undervisning. Dessuten vil det føre til aktivitet, rekruttering, kompetanseheving, utvikling og motivasjon i mange av landets klubber og hos andre samarbeidspartnere innen idrett og friluftsliv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?