Orkester styrker instrumentpark

Fortissimo Ungdomsorkester får 62.000 kroner til tuba, tromboner, saxofon, trompet og monitor.

Orkesteret er en frivillig musikkforening for barn og unge og har 83 medlemmer som møtes to ganger i uka. De brenner for å holde korpstradisjonene ved like. Musikantene har lenge spilt på gamle instrumenter og nå har de stort behov for en oppgradering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?