Orkesterskole

Det Norske Kammerorkester fikk 600.000 kroner i 2017 til orkesterskole.

Det Norske Kammerorkester har i 40 år vært arnested for utvikling av norske musikere, og da spesielt strykere. Med det høye nivået på unge strykere i dag, ønsker musikerne å lage et tilbud for unge musikere.

Tilbudet vil være rettet mot 4 til 8 unge strykere i aldersgruppen 15 til 22 år som med veiledning fra mentorene Terje Tønnesen, Ida Bryhn og Audun Sandvik skal bidra inn i to til tre av Kammerorkesterets produksjoner årlig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?