Ormsund Roklub

Ormsund Roklub får 400.000 kroner til båter. Ormsund roklubb er en av Norges største roklubber. Klubben har lange tradisjoner, mange medlemmer og stor bredde i aktiviteten.

Ved hjelp av stor dugnadsinnsats ferdigstilte klubben i 2012 et anlegg på Nøklevann. Anlegget ligger ved inngangsporten til Østmarka, og vil gi et godt grunnlag for økt aktivitet i klubben. Til anlegget og i rekrutteringsarbeidet er det behov for båter og materiell.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?