Oscarsborg Festnings Venner

Oscarsborg Festnings Venner får 350.000 kroner til formidlingsutstyr til Oscarsborg museum.

Venneforeningen jobber på dugnad. De støtter driften av museet og bidrar til å styrke interessen og kunnskapen om festningen. Nå jobber de for oppgradering av museet slik at de kan tydeliggjøre tidslinjen i festningens historie og skape et tydeligere fokus på festningens betydning for norsk historie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?