Oslo Elveforum

Oslo Elveforum får 200.000 kroner til formidlingsopplegget “Levende vassdrag”. Oslo Elveforum (OE) har i en årrekke arbeidet med elveadopsjon i Oslo.

Skolene i Oslo innbys til å adoptere en bekk i sitt nærmiljø, i nært samarbeid med de lokale elvegruppene. Adopsjonsskolene forplikter seg til å oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene, ta hensyn til planter og dyr, melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel. 53 skoler har adoptert et område i Oslo. Skolene har fått undervisningsstoff, foredrag og veiledning knyttet til sitt område. “Levende vassdrag” er en ny ressursside for Osloskolene på vann og vassdrag. Her finnes undervisningsmateriell, feltundersøkelser, kart, skolekonkurranse, tilbud om lærerkurs og informasjon om vassdragene. Nettsidene er utviklet av Oslofjordens Friluftsråd (OF) og OE. Informasjon og læringsressurser knyttet til vassdragene er tilgjengelig for skolene. Nå vil Oslo Elveforum videreutvikle og forbedre nettsiden levendevassdrag.no og aktivt formidle nettsiden og undervisningsopplegget til skolene gjennom skolebesøk, lærerkurs og klasseveiledninger på 10 skoler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?