Oslo Idrettskrets

Oslo Idrettskrets får 500.000 kroner til igangsetting av tiltak og foreldreengasjement i idrettslag.

Oslo Idrettskrets har i flere år arbeidet med foreldreengasjement som enkeltstående tiltak i regi av idrettslag som inngår i Storby-arbeidet.

Bydelen Søndre Nordstrand er valgt ut som pilotprosjekt, og i en toårs periode vil Oslo Idrettskrets bruke mye ressurser på informasjon og igangsetting av engasjerende tiltak ute i hver enkelt idrettslag og klubb, ikke minst for å knytte flere innvandrerforeldre sterkere til klubben.

Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med kr 500.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?