Oslo Internasjonale Bykulturfestival

KVARK PRODUKSJONER ESPEN KVARK KVERNBERGH får 400000 kroner til festivalen

Kvark Produksjoner og Nordic Black Theatre har satt i gang etableringen av Oslo Internasjonale Byfestival, som kommer til å bli bygget opp gjennom fire kunstprosjekter der unge mennesker i Gamle Oslo er hovedaktører. Prosjektet vil gi flere hundre ungdom trening i formidling, sceneproduksjon, lederskap, sosiale nettverk, bymiljø, demokrati og mer. Endemålet med festivalen blir musikalen Nextopia.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?