Oslo Kammerakademi: 2023-2025

OSLO KAMMERAKADEMI AS får 900000 kroner til Oslo Kammerakademi: 2023-2025

Oslo Kammerakademi er et av de ledende kammerensemblene i Europa. De utvikler nyskapende programmer og innspillinger, bidrar med mentorprogram og pedagogisk virksomhet og er ambassadører for de “truede” instrumentene obo, fagott og kontrabass. Oslo Kammerakademi skal i 2023-25 utvikle produksjoner for barn og unge som formidler instrumentene og ensemblets kjernerepertoar.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?