Oslo Kristelige Studentlag, Nordmarkskapellet

Oslo Kristelige Studentlag, Nordmarkskapellet får 70.000 kroner til gjerder til fotballbane og volleyballbane. Norges eldste sportskapell drives frivillig av studentforeningen Oslo Kristelige Studentlag, med gudstjenester og kafé hver søndag og utleie tilsvarende om lag 3000 overnattinger årlig.

Det er ingen begrensninger på hvem som kan leie Nordmarkskapellet. På hverdagene er leietakerne hovedsakelig barn og unge fra barnehager og skoler i Oslo-området. De to opparbeidede ballbanene som ble lagd på dugnad for 10-15 år siden er ikke lenger i bruk. Skogsdrift har fjernet trærne som holdt banenettene oppe, og bratte bakker rundt banene gjør det umulig å holde ballen innenfor baneoppmerkingen. Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB kan det settes opp gjerder rundt banene, og de kan på nytt bli tatt i bruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?