Oslo Kultur & Sosiale Events

OSLO KULTUR & SOSIALE EVENTS fikk 100 000 kroner til utstyr i 2024

Oslo Kultur & Sosiale Events arbeider for å fremme inkludering og fellesskap i Oslo gjennom ulike programmer som brettspillkvelder, improvisasjonsteater, og digitale verksteder. Ved å tilby engasjerende, pedagogiske og sosiale aktiviteter søker de å styrke unge, ved å gi dem ferdighetene og tilknytningene de trenger for personlig og profesjonell vekst. Oslo Kultur & Sosiale Events har fått tildelt 100 000 kroner til utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?