Oslo Living Lab

OSLO LIVING LAB får 400000 kroner til medvirkningsarbeid for og med elevene og til realisering av ungdommenes ideer til aktiviteter

Oslo Living Lab er et samarbeid mellom Hersleb videregående skole og Nabolagshager. Ungdom mot vold og Grønlands Flytende Hager er også samarbeidspartnere i prosjektet. Oslo Living Lab jobber ut fra en modell der ungdommene skal være medskapere av løsninger på problemer de selv identifiserer og analyserer. De ønsker å gjennomføre medvirkningsworkshops og elevledede aktiviteter på skolen. Ungdommene skal selv kartlegge potensielle aktører og partnere til aktivitetene og de skal stå for kontakten ut til nærmiljøet. Videre skal de holde i aktivitetene på skolen. Slik bygges deres tilhørighet og mestringsfølelse. Prosjektets mål er at ungdommene blir forandringsagenter i egen skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?