Oslo Museum

Oslo Museum får 500.000 kroner til jubileumsutstilling.

Utstillingen vil vise Oslos historie som mangekulturell hovedstad i et moderne demokratisk Norge etter 1814, men også trekke linjer tilbake til Oslos fremvekst som by i middelalderen og etableringen av 1600-tallets Christiania. Hovedmålgrupper er barn, unge og unge voksne. Det vil tas i bruk ny, audiovisuell og digital formidlingsteknologi som appellerer til målgruppene, kombinert med materiale fra museets samlinger. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til produksjon av jubileumsutstillingen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?